لیزر موهای زائد به مرتب پیچیده تر از آن است که فکر کنیم این کار تنها با هدف از بین بردن موهای زائد به هر قیمتی است. از بین بردن موهای زائد به شیوۀ لیزر در واقع یک پروسه ی پزشکی است که نیاز به…