لیزر موهای زائد به مرتب پیچیده تر از آن است که فکر کنیم این کار تنها با هدف از بین بردن موهای زائد به هر قیمتی است. از بین بردن موهای زائد به شیوۀ لیزر در واقع یک پروسه ی پزشکی است که نیاز به آموزش دارد تا خطرات ناشی از آن که تاثیر مستقیمی بر زندگی و سلامت ما دارد کاهش بیابد. اگر قصد دارید در یک کلینیک زیبایی…