بازار فروش لیزرهای خانگی با توجه به ویژگی های منحصربفردی که دارند، این روزها بسیار پر رونق است. این رونق بازار به همان میزان که نشانۀ خوبی برای موفقیت این کالا است، برخی را نیز به سودجویی واداشته است. فروشگاه های زیادی اقدام به فروش این دستگاه ها می کنند و فارغ از مسئولیتهایی که به سبب تاثیر مستقیم دستگاه لیزر خانگی بر سلامتی انسان دارند و ایجاب می کند…