44203235 info@tria4x.ir Main street 12

اخبار و مقالات

لیزر تریا اولین لیزر خانگی تایید شده توسط اف دی ای آمریکا

لیزر تریا (Tria 4x) اولین لیزری است که توسط سازمان اف دی ای برای استفاده در خانه تایید شده است. لیزر تریا به راستی در تکنولوژی از بین بردن موها در خانه پیشگام است و توانسته است رضایت استفاده کنندگان و تایید مراجع رسمی را توامان کسب کند. همچنین باید بگوییم دانشمندانی که این لیزر را اختراع کردند همان دانشمندان مخترع لیزرهای بزرگتر موجود در کلینیک ها بوده اند و…

چگونه برای لیزر موهای زائد آماده شویم؟

لیزر موهای زائد به مرتب پیچیده تر از آن است که فکر کنیم این کار تنها با هدف از بین بردن موهای زائد به هر قیمتی است. از بین بردن موهای زائد به شیوۀ لیزر در واقع یک پروسه ی پزشکی است که نیاز به آموزش دارد تا خطرات ناشی از آن که تاثیر مستقیمی بر زندگی و سلامت ما دارد کاهش بیابد. اگر قصد دارید در یک کلینیک زیبایی…