اگر شما هم از لیزر خانگی تریا برای رفع موهای زائد بدنتان استفاده می کنید و یا قصد دارید که از این روش در آینده کمک بگیرید بدون شک این پرسش در ذهنتان نقش بسته است که واقعاً چند جلسه استفاده از لیزر برای رفع کامل موهای زائد بدن لازم است؟
برای پاسخ به این پرسش باید بگوییم که رشد مو سه فاز متفاوت را تا بلوغ کامل طی می کند:

۱- آناژن: مرحله رشد
۲- کاتاژن: مرحله پسرفت
۳- تلوژن: مرحله استراحت

لیزر تنها می تواند بر فولیکول هلی فعال مو (آناژن) تاثیر بگذارد و مرحلۀ رشد مو را کاملا متوقف کند. همانطور که در مقالۀ مقایسه لیزر موهای زائد با روش‌های دیگر رفع موهای زائد اشاره شده است، لیزر تریا هم از همین قاعده برای رفع موهای زائد استفاده می کند.
بیشتر افرادی که از لیزر تریا استفاده می کنند به میانگین 7 جلسه درمان نیاز دارند؛ البته پارامترها از یک دستگاه به دستگاهی دیگر متفاوت است اما کارشناسان و متخصصین تریا بیوتی توصیه می کنند که 3 تا 8 هفته بین هر دوره ی درمان خود فاصله بگذارید.
با وجود همۀ زمان هایی که برای ردورۀ کامل استفاده از لیزر برای رفع موهای زائد گفته می شود یادآوری این مساله ضروری است که تعداد تعداد جلسات لیزردرمانی به عوامل گوناگونی همانند ناحیه ای در بدن که تحت درمان است، رنگ پوست، زبری مو، دلیل پرمویی و جنسیت بستگی دارد.